Lokalrådsvalg

Der er valg til Sejs-Svejbæk Lokalråd hvert fjerde år - næste valg afholdes i november 2025

Sejs-Svejbæk Lokalråd blev - ved Sejs-Svejbæk Borgerforenings initiativ - etableret i efteråret 2005 med det ene formål at afholde et rigtigt valg samtidig med kommunalvalget i november 2005. Herefter er det afholdt et direkte valg i november 2009, november 2013 og november 2017. Valget i november 2021 blev afholdt på borgermøde.

Pr. 1. januar 2022 tiltrådte det femte valgte lokalråd

På borgermøde dagen efter byrådsvalget den 16. november 2021 blev der for femte gang valgt et lokalråd i Sejs-Svejbæk. Der var i forbindelse med opstillingen desværre ikke kandidater nok til at afvikle et fremmødevalg. Valget annonceredes i nyhedsbrevet for december 2021 (link kommer).

Medlemmer er (læs deres opstillingsblanketter): Adrian TresoglavicCarsten AabyDaniel LindvigFlemming Hardy OlsenLars Bue NørbjergNiels Møller SalomonssonThomas Frost Dalgaard. Suppleanter er Anders Koed, Pia Kristiansen, Majbritt Holden Boye og Inge Findorf, alle opstillet og valgt på borgermødet.

_________________________________________________________________________________

Pr. 1. januar 2018 tiltrådte det fjerde valgte lokalråd

I forbindelse med byrådsvalget den 21. november 2017 blev der for fjerde gang valgt et lokalråd i Sejs-Svejbæk. Der var 3.174 stemmeberettigede i valgdistriktet. Der var 1.352 personer, som stemte (de afgav 1 eller 2 stemmer jf. vores vedtægter), dvs. en stemmeprocent på 42,6 %. Valget annonceredes i nyhedsbrevet for december 2017. Se en oversigt over de valgte og deres personlige stemmetal. Se medlemmerne.

Medlemmer er (læs deres opstillingsblanketter): Anders Koed (formand), Kasper Adelborg (næstformand)Majbritt Holden Boye (kasserer), Daniel LindvigAase I. MadsenRasmus Würtz NielsenEske Eskesen (suppleant), Klaus Kirkegaard og Stine Degn Schölarth udtrådte i løbet af valgperioden. 

Sejs-Svejbæk Lokalråd har i april 2017 udarbejdet en oversigt over de opgaver, der er i forbindelse med valget.

_________________________________________________________________________________

Pr. 1. januar 2014 tiltrådte det tredje valgte lokalråd

I forbindelse med kommunalvalget den 19. november 2013 blev der for tredje gang valgt et lokalråd i Sejs-Svejbæk. Der var 3.047 stemmeberettigede i valgdistriktet. Der var 1.275 personer, som stemte (de afgav 1 eller 2 stemmer jf. vores vedtægter), dvs. en stemmeprocent på 41,8 %. Valget annonceredes i nyhedsbrevet for december 2013. Se medlemmerne

Medlemmer var: Helle Præsius Busk (formand), Kirsten Kristensen (næstformand), Aase I. Madsen (sekretær), Klaus Kirkegaard (kasserer), Eske Eskesen og Stine Degn Schölarth. Karen Lykkegaard og Bjørk Fredslund Andersen udtrådte i 2017

_________________________________________________________________________________

Pr. 1. januar 2010 tiltrådte det andet valgte lokalråd

Til det andet ordinære lokalrådsvalg den 17. november 2009 var der i alt 2970 stemmeberettigede i valgdistriktet. Der blev afgivet 1177 stemmer, dvs. en stemmeprocent på 39,6 %. Desuden har 5 unge på 16-17 år afgivet stemme, så det samlede stemmetal er 1182 stemmer. Heraf gik de 1077 stemmer (ca. 36,2 % af de stemmeberettigede - eller 91 % af de afgivne stemmer) til de 7 kandidater, der blev valgt, og de 2 suppleanter fik de sidste stemmer.

Medlemmer var: Helle Præsius Busk (formand), Anette Frost (næstformand), Aase I. Madsen (sekretær), Klaus Kirkegaard (kasserer), Kirsten Kristensen, Simon Elkjær Christensen og Karen Lykkegaard. Ingelise Widt udtrådte i 2010, og Kim V. Nielsen afgik ulykkeligvis ved døden.

__________________________________________________________________________________

Pr. 1. januar 2006 tiltrådte det første valgte lokalråd

Til det første ordinære lokalrådsvalg i november 2005 var der i alt 2925 stemmeberettigede (dvs. voksne på 18 år og derover) i valgdistriktet. Der blev afgivet 1787 stemmer, dvs. en stemmeprocent på 61 %. Heraf gik de 1456 stemmer (49,8 % af de stemmeberettigede - eller 81,5 % af de afgivne stemmer) til de 7 kandidater, der blev valgt.

Medlemmer var: Helle Præsius Busk (formand), Svend Poulsen (næstformand), Aase I. Madsen (sekretær), Anette Frost (kasserer), Christian Overdal Aagaard, Poul Mortensen og Maja Gulbæk.