Lokalrådsvalg

Der er valg til Sejs-Svejbæk Lokalråd hvert fjerde år - næste valg afholdes på borgermøde onsdag den 17. november 2021

Sejs-Svejbæk Lokalråd blev - ved Sejs-Svejbæk Borgerforenings initiativ - etableret i efteråret 2005 med det ene formål at afholde et rigtigt valg samtidig med kommunalvalget i november 2005. Herefter er det afholdt et direkte valg i november 2009, november 2013 og november 2017. Valget i november 2021 afholdes på borgermøde:

Lokalrådsvalg på borgermøde den 17. november 2021

Dagen efter byrådsvalget, nemlig den 17. november 2021 kan der for femte gang vælges et lokalråd i Sejs-Svejbæk. Denne gang bliver det i forbindelse med et borgermøde og ikke ved fremmødevalg sammen med byrådsvalget. Læs valgannoncen her. Følgende kandidater stiller op til valg:

De valgte lokalrådsmedlemmer vil blive annonceret i nyhedsbrevet for december 2021. Lokalrådet konstituerer sig i januar 2022.

Hvis du vil stille op til lokalrådsvalget, så udfyld denne opstillingsblanket.

_________________________________________________________________________________

Pr. 1. januar 2018 tiltrådte det fjerde valgte lokalråd

I forbindelse med byrådsvalget den 21. november 2017 blev der for fjerde gang valgt et lokalråd i Sejs-Svejbæk. Der var 3.174 stemmeberettigede i valgdistriktet. Der var 1.352 personer, som stemte (de afgav 1 eller 2 stemmer jf. vores vedtægter), dvs. en stemmeprocent på 42,6 %. Valget annonceredes i nyhedsbrevet for december 2017. Se en oversigt over de valgte og deres personlige stemmetal.

Medlemmer er (læs deres opstillingsblanketter): Anders Koed (formand), Kasper Adelborg (næstformand)Majbritt Holden Boye (kasserer), Daniel LindvigAase I. MadsenRasmus Würtz NielsenEske Eskesen (suppleant), Klaus Kirkegaard ogStine Degn Schölarth udtrådte i løbet af valgperioden. 

Sejs-Svejbæk Lokalråd har i april 2017 udarbejdet en oversigt over de opgaver, der er i forbindelse med valget.

_________________________________________________________________________________

Pr. 1. januar 2014 tiltrådte det tredje valgte lokalråd

I forbindelse med kommunalvalget den 19. november 2013 blev der for tredje gang valgt et lokalråd i Sejs-Svejbæk. Der var 3.047 stemmeberettigede i valgdistriktet. Der var 1.275 personer, som stemte (de afgav 1 eller 2 stemmer jf. vores vedtægter), dvs. en stemmeprocent på 41,8 %. Valget annonceredes i nyhedsbrevet for december 2013. Se medlemmerne

Medlemmer var: Helle Præsius Busk (formand), Kirsten Kristensen (næstformand), Aase I. Madsen (sekretær), Klaus Kirkegaard (kasserer), Eske Eskesen og Stine Degn Schölarth. Karen Lykkegaard og Bjørk Fredslund Andersen udtrådte i 2017

_________________________________________________________________________________

Pr. 1. januar 2010 tiltrådte det andet valgte lokalråd

Til det andet ordinære lokalrådsvalg den 17. november 2009 var der i alt 2970 stemmeberettigede i valgdistriktet. Der blev afgivet 1177 stemmer, dvs. en stemmeprocent på 39,6 %. Desuden har 5 unge på 16-17 år afgivet stemme, så det samlede stemmetal er 1182 stemmer. Heraf gik de 1077 stemmer (ca. 36,2 % af de stemmeberettigede - eller 91 % af de afgivne stemmer) til de 7 kandidater, der blev valgt, og de 2 suppleanter fik de sidste stemmer.

Medlemmer var: Helle Præsius Busk (formand), Anette Frost (næstformand), Aase I. Madsen (sekretær), Klaus Kirkegaard (kasserer), Kirsten Kristensen, Simon Elkjær Christensen og Karen Lykkegaard. Ingelise Widt udtrådte i 2010, og Kim V. Nielsen afgik ulykkeligvis ved døden.

__________________________________________________________________________________

Pr. 1. januar 2006 tiltrådte det første valgte lokalråd

Til det første ordinære lokalrådsvalg i november 2005 var der i alt 2925 stemmeberettigede (dvs. voksne på 18 år og derover) i valgdistriktet. Der blev afgivet 1787 stemmer, dvs. en stemmeprocent på 61 %. Heraf gik de 1456 stemmer (49,8 % af de stemmeberettigede - eller 81,5 % af de afgivne stemmer) til de 7 kandidater, der blev valgt.

Medlemmer var: Helle Præsius Busk (formand), Svend Poulsen (næstformand), Aase I. Madsen (sekretær), Anette Frost (kasserer), Christian Overdal Aagaard, Poul Mortensen og Maja Gulbæk.