Sejs-Svejbæk Lokalråd Medlemmer

Valgperiode: 1. januar 2018-31. december 2021

Medlemmerne af Sejs-Svejbæk Lokalråd er Anders Koed, Kasper Adelborg, Rasmus Würtz Nielsen, Anders Koed, Aase I. Madsen, Majbritt Holden Boye og Klaus Kirkegaard og Daniel Lindvig. Eske Eskesen er 1. suppleant. Stine Degn Schölarth er udtrådt pr. 14. november 2018.

Lokalrådet kontaktes på mail sejssvejbaek.lokal@gmail.com

Formand Anders Koed
Langdalsvej 5, Svejbæk
Mobil 2168 5641
anders.k979@gmail.com 
(kontaktperson Plan- og Trafikgruppen) 

Næstformand Kasper Adelborg
Langdalsparken 19, Svejbæk
mobil 2034 1724
kade@clin.au.dk
(kontaktperson De Små Fisk)

Kasserer Klaus Kirkegaard
Julsøvej 249, Svejbæk
tlf. 86 84 42 42
mobil 29 25 43 01
tok@fiberpost.dk

Sekretær Aase I. Madsen
Lilleøvej 78, Svejbæk
tlf. 86 84 56 58
mobil 21 69 35 58
aam@lille78.dk
(kontaktperson Klimagruppen)

Rasmus Würtz Nielsen
Langdalsparken 34, Svejbæk
Mobil 2524 3804
rasmus@xcomm.dk
(kontaktperson De Små Fisk)

Majbritt Holden Boye
Langdalsvej 9, Svejbæk
Mobil 2164 3905
mh.boye@gmail.com
(medlem af SSIF's Visionsplangruppe)

Daniel Lindvig
Sejs Søvej 83
Mobil 5194 8129
daniel.lindvig@gmail.com
(kontaktperson Naturgruppen)

1. suppleant
Eske Eskesen
Borgdalsvej 12
eesilke@post8.tele.dk
(medlem Naturgruppen)