Sejs-Svejbæk Lokalråd Medlemmer

Valgperiode: 1. januar 2014-31. december 2017

Sejs-Svejbæk Lokalråd pr. juni 2017 - Stine Degn Schölarth er desværre ikke med på billedet

Medlemmerne af Sejs-Svejbæk Lokalråd fra venstre: Helle Præsius Busk, Kirsten Kristensen, Aase I. Madsen, Eske Eskesen, Klaus Kirkegaard. Stine Degn Schölarth er desværre ikke med på billedet.

 

Formand Helle Præsius Busk
Brombærvej 12, Sejs
mobil 26 24 99 63
helle.busk@skolekom.dk
(kontaktperson Naturgruppen)

Næstformand Kirsten Kristensen
Hasselvej 13, Sejs
tlf. 86 84 57 52
kirsten@kptk.dk
(kontaktperson Trafik)

Kasserer Klaus Kirkegaard
Julsøvej 249, Svejbæk
tlf. 86 84 42 42
mobil 29 25 43 01
tok@fiberpost.dk

Sekretær Aase I. Madsen
Lilleøvej 78, Svejbæk
tlf. 86 84 56 58
mobil 21 69 35 58
aam@lille78.dk
(kontaktperson Klimagruppen)

Eske Eskesen
Borgdalsvej 12, Sejs
tlf. 86 84 64 18
eesilke@post8.tele.dk

Stine Degn Schölarth
Enebærvej, Sejs
Mobil 40 79 60 11
sdscholarth@gmail.com

Lokalrådsmedlem Karen Lykkegaard er fratrådt med udgangen af 2016.
Lokalrådsmedlem Bjørk Fredslund Andersen er fratrådt i maj/juni 2017.
Suppleant Ole Graaberg samt suppleant Annette Kubel er fratrådt