Resultater siden lokalrådets etablering pr. 1. januar 2006

Sejs-Svejbæk Lokalråd har generelt

 • løbende udsendt nyhedsbreve og nyhedsmails, har orienteret via hjemmesiden og Facebook

 • deltaget i Torvedag og tændt juletræ ved Dagli’Brugsen 

 • arrangeret borgermøder, netværksmøder m.v.

 • afholdt lokalrådsvalg i Multihuset hvert 4. år, samtidig med Byråds- og Regionsrådsvalg 

Tredje lokalrådsperiode, 2014-2017

Sager behandlet i perioden:

 • Udarbejdelse af Udviklingsstrategi 2020 for Sejs-Svejbæk (fremtidsværksteder og endelig beslutning 2014-2015). Huskesedlerne til Silkeborg Kommune udgår hermed. Støtte til arbejdet med SSIF’s visionsplan (2017)

 • Partnerskab om De Små Fisk etableres (naturaktivitetsplads, shelters, ny toiletbygning med madpakkehus og udsalg, nyindretning af badestrand og bro mv.) i 2014. Bevilling fra Friluftsrådet (2016) og Silkeborg Kommune (2017), udfordringer med økonomiadministrationen i projektet afklares snarest. Indsigelse mod isætningssted.

 • Himmelbjergruten – partnerskabet er afsluttet (2016) og nyt kort er udgivet.

 • Bådisætning ved Ludvigslyst, både P-forhold, adgangsbegrænsning og etablering af toiletforhold

 • Præsentation af gode råd til Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (2014), nye lokalplaner for Langdalsparken og Kildebuen efter klage til Natur- og Miljøklagenævnet (2014-2015). Kommuneplan, udstykning i skov samt motorbane mv. blev taget ud (2017)

 • Inddragende proces vedr. bynavnet Sejs-Svejbæk på vejskilte, på Vejdirektoratets opfordring (2015), lokalrådet bliver Tryghedsambassadør og formidler bl.a. tilsendt Kriminalpræventivt materiale (2015), etablering af hjertestarterforening (2016)

 • Trafiksikkerhed: Krydsningshelle ved bytorvet, forlængelse af den dobbeltrettede cykelsti ved Borgdalsvej forberedes i 2018, cykel- og trafiktællinger, høringssvar til cykelhandlingsplan, nedsættelse af hastigheden ved De Små Fisk og Hundeskoven.

 • Vælgermøde før byrådsvalget 2017 om Naturen i Sejs-Svejbæk (fastholdelsen af Strukturplan Sejs-Svejbæk Nord), Vækst og udstykning (do.), Skole og institutioner (SSIF’s visionsplan og plads til børnene), Trafik og infrastruktur (også nord for Svejbæk)

Arbejdsgrupperne:

 • Naturen: Ny bænk i den østlige del af Sejs Hede, maling og indvielse af shelters ved De Små Fisk, parkeringsforhold ved Sejs Hede øst og vest, renovering af trapperne til Sindbjerg og Stoubjerg 

 • Klima: Affaldssorteringsforsøg for 250 borgere (2015), efterfulgt af værdifulde input til affaldsplanen.

 • Trivsel: Gruppen nedsættes i 2015, i forlængelse af udviklingsstrategi-arbejdet, med det formål at få etableret en hjertestarterforening, og nedlægges, da Sejs-Svejbæk Hjertestarterforening er etableret i februar 2016.

 

Anden lokalrådsperiode, 2010-2013

Sager behandlet i perioden:

 • Etablering og indvielse af Hundeskoven ved De Små Fisk og det rekreative område Sejs Engen (2010) samt første del af Himmelbjergruten (2013).

 • Strukturplan for Svejbæk Nord (2010-2011), Kommuneplan med film (2012)

 • Input vedr. vejbelysning (2010) og Ludvigslyst (2011), stinavngivning (2011), etablering af kogræsserforening (2011), (fjern)varmeplan-drøftelse (2013), vedligehold (og ikke bådparkering) ved Sejs Ladeplads

 • Huskesedler 2010 vedr. cykelsti til Silkeborg, hastighedsdæmpende foranstaltninger, idrætsfaciliteter, etablering af bytorv samt bænke og borde ved Sejs Engen og Ludvigslyst

 • Huskesedler 2012 vedr. Etablering af cykelstier Sejs-Silkeborg og Svejbæk-Laven, Etablering af bytorv i Sejs' centrum, Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres, Udbygning af idrætsfaciliteter og Biblioteksordning i Sejs-Svejbæk

 • Vælgermøde før byrådsvalget 2013 om ”Fritid og faciliteter”, ”Trafikken” og ”Naturen og byen”

Arbejdsgrupperne:

 • Naturen: Arbejde med hundeskoven og Sejs Engen, input vedr. mountainbikeruten, skiltning og bænk på Sejs Hede, partnerskab om Sti nord om søerne (=Himmelbjergruten), ”Store GudenaaDag” 2013 med del-indvielse, bl.a. solfærge

 • Trafiksikkerhed: Udtalelser om regnvand, hastigheder, saltning v/Nåege. ”Pas på mig”-kampagne. Gruppen blev nedlagt i 2013 pga. manglende handlemuligheder, men der er fortsat en aktiv kontaktperson.

 • Klima: Bilfri 1. skoledag, ESCO-Light (ikke gennemført), energimøder, messe, Åbne Klimadøre

Første lokalrådsperiode, 2006-2009

Sager behandlet i perioden: ​​

 • Oprettet et lokalt netværk af foreninger, forretninger og institutioner

 • Cykelsti langs Borgdalsvej etableret

 • Dialog med Kurbykomitéen om Ludvigslyst

 • Udviklingsstrategiarbejde, oktober 2007, og kommuneplanarbejde, marts 2009 

 • Flytning af valgdistriktsgrænserne fra november 2009 

 • Samarbejde med Silkeborg Kommune vedr. nærdemokratiportal, model for borgerinddragelse og Den lokale Huskeseddel. Efter lokal konkurrence fået et flittigt brugt logo.

Arbejdsgrupperne:

 • Naturen: Vandresti-kortet over Sejs-Svejbæk, aktivering af plejeplanen ved Ludvigslyst og af lokalplanen for Havmosen, piktogrammer ved Sejs Hede, pumpestationen på Sejs Søvej, Christiansminde-fredningen, midler til etablering af Hundeskov 

 • Jernbaneoverkørsler: Overgangen ved Stoubjergvej med mange underskrifter til Trafikministeren, desværre uden resultater. Gruppen nedlagt, indgår i trafiksikkerhed

 • Trafiksikkerhed: Medvirken ved trafikal plan ved Multihuset, ensretning mv., og plan for bytorvet

 • Klima: Temaaftener om klima og energi, klimatjek af borgernes boliger