Sejs-Svejbæk Lokalråd har i 2015 vedtaget en udviklingsstrategi, som i vid udstrækning udgør en paraply over lokalrådets aktiviteter.

Jf. vore vedtægter skal vi optimere kommunikationen med Silkeborg Kommune. Det gør vi dels i forbindelse med kommune- og lokalplanlægning samt en række høringsrunder, hvor vi forespørges fra kommunal side.

Desuden er vi af egen kraft involveret i en række projekter som optimering af området ved De Små Fisk, Himmelbjergruten, tilgængeligheden ved Sejs Engen og det lokale vandrestikort. En del af disse projekter er sat i gang af vore arbejdsgrupper, som du også kan læse mere om.

Få et overblik over Sejs-Svejbæk Lokalråds projekter og visioner.