Arbejdsgrupper

Sejs-Svejbæk Lokalråds arbejdsgrupper - både de aktive og de historiske

Hoved indholdArbejdsgrupperBemærk: De fleste links på denne side virker ikke i øjeblikket.

Sejs-Svejbæk Lokalråd har to generelle arbejdsgrupper: Naturgruppen og Klima- og miljøgruppen. Desuden findes i 2021-2022 tre arbejdsgrupper, som arbejder med linjeføringen af jernbanen jf. trafikforliget 2021.

Nedenfor ses medlemmerne af de enkelte arbejdsgrupper:

Jernbanelinjeføringsarbejdsgrupperne 2021-2022

Arbejdsgruppe 1 Proces: Tovholder Anders Koed - desuden Søren Christiansen, Morten Fogt, Morten Hæk, Kasper Adelborg

Arbejdsgruppe 2 Data: Tovholder Thomas Frost Dalgaard - desuden Dorte Riishede, Pia Folkmann, Niels Erik Jensen, Frank Haupt Hansen, Søren Schütt Westergaard, Flemming Hardy Olsen, Daniel Lindvig

Arbejdsgruppe 3 Kommunikation: Tovholder Helle Præsius Busk - desuden Søren Schütt Westergaard

Læs mere om arbejdsgruppernes opgaver og resultater.

Naturgruppen

Naturgruppen består af:

 • Hans Farø Clausen, Langdalsvænget 13
 • Eske Eskesen, Borgdalsvej 12
 • Ingolf Gribsholt, Kildetoften 34
 • Jens Würgler Hansen, Kildetoften 32
 • Stine Degn Schölarth, Sejs Søvej
 • Helle Præsius Busk, Brombærvej 12
 • Daniel Lindvig, Sejs Søvej 83, daniel.lindvig@gmail.com, er kontaktperson.

Naturgruppen koncentrerer sin indsats om at gøre naturområderne i Sejs-Svejbæk tilgængelige for så mange borgere som muligt, så både natur og mennesker lever i et fornuftigt samspil.

Læs Naturgruppens referater

Klima- og Miljøgruppen

Klima- og miljøgruppen består af:

 • Lisbet Lund, Tyttebærvej 3
 • Poul Elmegaard, Sindbjergvej 1G
 • Majbritt Holden Boye, Langdalsvej 9
 • Aase I. Madsen, Lilleøvej 78
 • ? fra Sejs-Svejbæk Lokalråd er kontaktperson

Klima- og Miljøgruppen koncentrerer sin indsats om at forholde sig til kommunale udspil på området og sætte gang i arrangementer, der kan inspirere borgerne til selv at handle klima- og miljøvenligt.

Læs Klima- og Miljøgruppens referater

Øvrige arbejdsgrupper

Plan- og Vejgruppen var nedsat i 2018-2019 i forbindelse med indsatsen omkring lokalplan 36-012. Arbejdsgruppen er pt. gået i dvale, da opgaven i praksis varetages af lokalrådet selv. Gruppen bestod af Anders Koed (tovholder), Kasper Adelborg, Rasmus Würtz Nielsen.

Trivselsgruppen var nedsat i 2015-2016, i forlængelse af arbejdet med udviklingsstrategien. Da målet med oprettelse af Sejs-Svejbæk Hjertestarterforening var nået i februar 2016, blev gruppen nedlagt. Trivselsgruppen bestod af: Karen Lykkegaard (tovholder), Inge Søndergaard Madsen, Torben Berwald Pedersen, Joan Holstrup og Pia Lykkegaard (1. gang også Helle Præsius Busk)

Trafiksikkerhedsgruppen var nedsat i 2006-2012. Arbejdsgruppen er pt. gået i dvale pga. manglende økonomiske muligheder. Den har senest bestået af: Kirsten Kristensen (tovholder), Hans Farø Clausen, Jonna Christensen, Kristian Mikkelsen, Richard Steele, Hanne Andersen, K. Winther, Mia Foltved og Anette Frost.

Trafiksikkerhedsgruppen har koncentreret sin indsats om at finde løsninger, så de farligste steder i trafikken, incl. jernbanen, i Sejs-Svejbæk bliver ufarlige - og så må det gerne se pænt ud også.

Jernbaneoverkørselsgruppen var nedsat i 2006 og 2007. Emnet er som sådan stadig aktuelt, men der har ikke siden borgermødet den 20. februar 2008 været idé i at etablere en ny arbejdsgruppe. Den har i 2006 og 2007 bestået af: Inger Sejberg Jensen, Jens Würgler Hansen, Hans Kurt Møller, Conny Valentin, Jonna Kristensen, Annette Bell og Maja H. Gulbæk (tovholder).

Arbejdsgruppen koncentrerede i sine aktive år indsatsen om at få åbnet jernbaneoverkørslen for enden af Stoubjergvej i Sejs og at bevare jernbaneoverkørslerne i Svejbæk. Opgaverne løses nu af Sejs-Svejbæk Lokalråd.

Læs øvrige arbejdsgruppers referater