Arbejdsgrupper

Sejs-Svejbæk Lokalråds arbejdsgrupper - både de aktive og de historiske

Hoved indholdArbejdsgrupperBemærk: De fleste links på denne side virker ikke i øjeblikket.

Sejs-Svejbæk Lokalråd har pt. (2021-2022) en stor (tre mindre) arbejdsgrupper, som arbejder med linjeføringen af jernbanen jf. trafikforliget 2021. Desuden har der siden Sejs-Svejbæk Lokalråds første begyndelse i 2006 været nedsat et antal forskellige arbejdsgrupper, ud fra de aktuelle behov, se nedenfor.

Jernbanelinjeføringsarbejdsgrupperne 2021-2022

Arbejdsgruppe 1 Proces: Tovholder Anders Koed - desuden Søren Christiansen, Morten Fogt, Morten Hæk, Kasper Adelborg

Arbejdsgruppe 2 Data: Tovholder Thomas Frost Dalgaard - desuden Dorte Riishede, Pia Folkmann, Niels Erik Jensen, Frank Haupt Hansen, Søren Schütt Westergaard, Daniel Lindvig

Arbejdsgruppe 3 Kommunikation: Tovholder Helle Præsius Busk - desuden Søren Schütt Westergaard, Thomas Tonsberg Schlie

Læs mere om arbejdsgruppernes opgaver og resultater.

Tidligere arbejdsgrupper

Naturgruppen var nedsat i 2006-2021. Indsatsen var koncentreret om at gøre naturområderne i Sejs-Svejbæk tilgængelige for så mange borgere som muligt, så både natur og mennesker kan leve i et fornuftigt samspil. Arbejdsgruppen er pt. nedlagt. Naturgruppen bestod af Daniel Lindvig (tovholder), Helle Præsius Busk (tidligere tovholder), Hans Farø Clausen, Eske Eskesen, Ingolf Gribsholt, Jens Würgler Hansen, Stine Degn Schölarth. Læs Naturgruppens referater

Klima- og Miljøgruppen var nedsat i 2008-2021. Indsatsen var koncentreret om at forholde sig til kommunale udspil på området og sætte gang i arrangementer, der kunne inspirere borgerne til selv at handle klima- og miljøvenligt. Arbejdsgruppen nedlagt. Klima- og Miljøgruppen bestod af Aase I. Madsen (tovholder), Lisbet Lund, Poul Elmegaard, Majbritt Holden Boye. Læs Klima- og Miljøgruppens referater

Plan- og Vejgruppen var nedsat i 2018-2019 i forbindelse med indsatsen omkring lokalplan 36-012. Arbejdsgruppen er pt. gået i dvale, da opgaven i praksis varetages af lokalrådet selv. Gruppen bestod af Anders Koed (tovholder), Kasper Adelborg, Rasmus Würtz Nielsen.

Trivselsgruppen var nedsat i 2015-2016, i forlængelse af arbejdet med udviklingsstrategien. Da målet med oprettelse af Sejs-Svejbæk Hjertestarterforening var nået i februar 2016, blev gruppen nedlagt. Trivselsgruppen bestod af: Karen Lykkegaard (tovholder), Inge Søndergaard Madsen, Torben Berwald Pedersen, Joan Holstrup og Pia Lykkegaard (1. gang også Helle Præsius Busk)

Trafiksikkerhedsgruppen var nedsat i 2006-2012. Arbejdsgruppen er pt. gået i dvale pga. manglende økonomiske muligheder. Den har senest bestået af: Kirsten Kristensen (tovholder), Hans Farø Clausen, Jonna Christensen, Kristian Mikkelsen, Richard Steele, Hanne Andersen, K. Winther, Mia Foltved og Anette Frost.

Trafiksikkerhedsgruppen har koncentreret sin indsats om at finde løsninger, så de farligste steder i trafikken, incl. jernbanen, i Sejs-Svejbæk bliver ufarlige - og så må det gerne se pænt ud også.

Jernbaneoverkørselsgruppen var nedsat i 2006 og 2007. Emnet er som sådan stadig aktuelt, men der har ikke siden borgermødet den 20. februar 2008 været idé i at etablere en ny arbejdsgruppe. Den har i 2006 og 2007 bestået af: Inger Sejberg Jensen, Jens Würgler Hansen, Hans Kurt Møller, Conny Valentin, Jonna Kristensen, Annette Bell og Maja H. Gulbæk (tovholder).

Arbejdsgruppen koncentrerede i sine aktive år indsatsen om at få åbnet jernbaneoverkørslen for enden af Stoubjergvej i Sejs og at bevare jernbaneoverkørslerne i Svejbæk. Opgaverne løses nu af Sejs-Svejbæk Lokalråd.

Læs øvrige arbejdsgruppers referater