Det grønne partnerskab omkring naturaktivitetspladsen ved De Små Fisk har arbejdet i flere år, og den endelige projektbeskrivelse er blevet færdig i juni 2016. De første initiativer til projektet blev taget af naturgruppen tilbage i 2010. Der er givet tilsagn om støtte fra både Friluftsrådet (2016) og Silkeborg Kommune (2017).

Silkeborg Byråd behandlede og godkendte den 27. august 2018 følgende:
Godkendelse af anlægsbevilling til nyindretning af De Små Fisk i Sejs-Svejbæk. I 2017 gav Silkeborg Byråd tilsagn om anlægstilskud på 2,5 mio. kr. til nyindretning af De Små Fisk i Sejs-Svejbæk. I forlængelse heraf er der arbejdet på realisering af projektet og det har vist sig nødvendigt med en ordning, hvor projektet optages på kommunens anlægsbudget og kommunen ved Kultur- og Borgerserviceafdelingen indgår i projektet som ansøger og partner i projektet.

På den baggrund drøftede Økonomi- og Erhvervsudvalget 12. juni 2018 håndteringen af sagen og besluttede, at der skulle udarbejdes en sag til behandling i byrådet med henblik på optagelse af anlægsprojektet ved De Små Fisk på kommunens anlægsbudget i 2018 i form af optagelse af bruttobevilling på bevilling 34 Kultur og Fritid.

Denne indstilling blev godkendt:

Økonomichefen indstiller til byrådet,

  •  at udgiftsbevillingen forhøjes til 4,3 mio. kr. når der
    • gives en indtægtsbevilling på 2,225 mio. kr. og
    • det bevilligede anlægstilskud på 2,075 mio. kr. omlægges til en anlægsbevilling på netto 2,075 mio. kr. på bevilling 34 Kultur og Fritid

Tovholder for projektet er pt. Kasper Adelborg fra Sejs-Svejbæk Lokalråd, samarbejdspartner er arkitekt Bendt Nielsen

Partnerskabets historik er følgende (nyeste øverst):