Himmelbjergruten

Et grønt partnerskab med deltagelse af Sejs-Svejbæk Lokalråd har resulteret i en dejlig vandrerute

Sejs-Svejbæk Lokalråd har været en del af det grønne partnerskab omkring Himmelbjergruten, se projektbeskrivelsen. Se billeder fra etableringen af Himmelbjergruten omkring Sejs-Svejbæk i 2013.

Himmelbjergruten er en vandrerute, som går fra Ry Station nord om Himmelbjergsøerne til Silkeborg Station syd om søerne til Himmelbjerget. Midt på strækningen kan du komme over søgerne mellem Skyttehusets Camping og Aalekroen, hvor der i sommerhalvåret er indsat en soldreven færge.

Himmelbjergruten er i alt ca. 40 km lang og afmærket med røde pile og prikker på pæle. Pile viser, hvor du skal dreje, og prikker fortæller, at du er på rette vej og bare kan fortsætte.

Pælenes farve fortæller, om du er på private eller offentlige arealer. Brune pæle står på private arealer, hvor du må færdes på veje og stier fra kl. 6 til solnedgang. Røde pæle står på statens arealer og sorte på kommunale arealer. På offentlige arealer må du færdes døgnet rundt - også uden for vej og sti.
Find kortet over Himmelbjergruten på Silkeborg Kommunes hjemmeside.

Tovholder for projektet var Naturgruppen.