Jernbane-linjeføring, 2021-2022

Arbejdsgrupperne har udarbejdet et notat: "Notat om ny jernbaneforbindelse mellem Silkeborg og Aarhus, C1 eller C3". Målet med arbejdet er, at C1 linjeføringen medtages i VVM-undersøgelsen. Linjeføringerne C1, C3 og C4 undersøges af Banedanmark, undersøgelsen forventes færdig i 3. kvartal af 2025.

Kort over mulige linjeføringer mellem Silkeborg og Låsby

Idéfasehøring for ny bane Aarhus-Silkeborg, oktober 2022

Der blev afholdt borgermøde tirsdag den 20. september 2022 kl. 19-21 i JYSK Arena, Ansvej 114Læs beskrivelsen af projektet på BaneDanmarks hjemmeside, se debatoplæg (link til højre på siden)

Fællesbrev fra Silkeborg og Skanderborg Kommuner vedr. linjeføring og togstop, afsendt 22. april 2022 af borgmestrene Helle Gade og Frands Fischer.

Forberedende arbejde, efteråret 2021-februar 2022 

Jernbanefolder, uddelt med ForeningsNyt nr. 1/2022, februar

En lokal borger har 12.2.2022 oprettet en afstemning i Facebook-gruppen Sejs-Svejbæk Info, status pr. 15.2.2022 er 506 stemmer for C1 (langs Nordskovvej og motorvejen), 19 stemmer for C3 (gennem Sejs-Svejbæk og Linå Vesterskov) og 3 stemmer Ved ikke

Planlægningsarbejdet med en ny jernbane mellem Aarhus og Silkeborg går nu i gang, pressemeddelelse med link til kommissoriet v/Transportministeriet af 4. februar 2022

Notat om ny jernbaneforbindelse mellem Silkeborg og Aarhus, C1 eller C3. Notatet er færdiggjort den 10. november 2021 og indsendt.

Svar fra Transportministeren på spørgsmål fra Transportudvalget i forbindelse med besøg fra Sejs-Svejbæk Lokalråd på møde 26.10.2021, uddrag: "Det vil være op til forligskredsen bag aftalen om Infrastrukturplan 2035 af 28. juni 2021 at beslutte hvilke linjeføringer, som skal undersøges nærmere".

Læs både spørgsmål og svar af 25.11.2021 vedr. Sejs-Svejbæk Lokalråds forespørgsel om at få VVM-undersøgt C1-linjeføringen.

Resumé vedr. jernbanelinjeføringen mellem Silkeborg og Aarhus, C1 versus C3 (uddelt på vælgermøde 3.11.2021, pdf-fil)

Sejs-Svejbæk Lokalråd har i arbejdet for at få VVM-undersøgt C1-jernbanelinjeføringen haft nedsat tre arbejdsgrupper i efteråret 2021:

  • Arbejdsgruppe 1: Proces
  • Arbejdsgruppe 2: Data
  • Arbejdsgruppe 3: Kommunikation

Fakta: Infrastrukturforliget er vedtaget og jernbanen mellem Silkeborg og Aarhus kommer!

VVM: C3-linjeføringen (rød) vil blive undersøgt, 0-løsningen (status) vil blive undersøgt og C1-linjeføringen (langs Nordskovvej, blå på kortet) arbejder vi på at få undersøgt - derfor er notatet ovenfor indsendt.