Se den gældende kommuneplan på http://kommuneplan.silkeborg.dk. Kig på Lokalområder og vælg Sejs-Svejbæk. Herefter kan de gældende lokalplaner findes frem. Området hedder ”36” og B=Boligområde, C=Centerområde, R=Rekreativt område, O=Offentligt område og T=Teknisk anlæg, efterfulgt af et nummer, der placerer området.

Video om Sejs-Svejbæk, optaget i 2012.

Se Strukturplan for Sejs-Svejbæk Nord af 23. januar 2012. Se også nabo-lokalplanen 35-002 for Erhvervsport Hårup.

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013 > 2006

Lokalrådets høringssvar vedr. planlægning findes i arkivet i lokalrådets Google Drev.