Jernbane-linjeføring 2021

Arbejdsgrupperne har udarbejdet et notat: "Notat om ny jernbaneforbindelse mellem Silkeborg og Aarhus, C1 eller C3". Målet er, at C1 linjeføringen medtages i VVM-undersøgelsen.

Kort over mulige linjeføringer mellem Silkeborg og Låsby

Notat om ny jernbaneforbindelse mellem Silkeborg og Aarhus, C1 eller C3. Notatet er færdiggjort den 10. november 2021 og indsendt.

Resumé vedr. jernbanelinjeføringen mellem Silkeborg og Aarhus, C1 versus C3 (uddelt på vælgermøde 3.11.2021, pdf-fil)

Sejs-Svejbæk Lokalråd har i arbejdet for at få VVM-undersøgt C1-jernbanelinjeføringen haft nedsat tre arbejdsgrupper i efteråret 2021:

  • Arbejdsgruppe 1: Proces
  • Arbejdsgruppe 2: Data
  • Arbejdsgruppe 3: Kommunikation

Fakta: Infrastrukturforliget er vedtaget og jernbanen mellem Silkeborg og Aarhus kommer!

VVM: C3-linjeføringen (rød) vil blive undersøgt, 0-løsningen (status) vil blive undersøgt og C1-linjeføringen (langs Nordskovvej, blå på kortet) arbejder vi på at få undersøgt - derfor er notatet ovenfor indsendt.