Borgermøder

Jf. vedtægterne for Sejs-Svejbæk Lokalråd skal der afholdes et årligt borgermøde

Regnskab og budget for alle år findes under Lokalrådet > Økonomi.

Borgermøde den 13. marts 2019 kl. 19-21 i Multihuset 

Borgermøde den 6. marts 2018 kl. 19-21 i Multihuset, glassalen

Vælgermøde den 10. oktober 2017 kl. 19-21 i Multihusets store sal

Borgermøde den 15. marts 2017

Borgermøde den 9. marts 2016

Borgermøde den 4. marts 2015

Borgermøde den 19. marts 2014 (samt Fremtidsværksted den 15. november 2014)

Borgermøder 2006-2013
Lokalrådets arkiv for borgermødeindkaldelser, redegørelser mv. i Googlel Drev.