Trivselsgruppen - eksisterede 2015-2016
21. maj 2015: Mødereferat
30. maj 2015: Ansøgning vedr. 112-førstehjælps-ordning, 11. juni 2015: Afslag
16. juni 2015: Mødereferat
10. februar 2016: Referat af stiftende generalforsamling, Sejs-Svejbæk Hjertestarterforening
Vedtægter for Sejs-Svejbæk Hjertestarterforening

Trafiksikkerhedsgruppen
- eksisterede i 2006-2012
Referater for hele perioden samt plan for bytorvet, udarbejdet af arbejdsgruppen i september 2008 findes i arkivet i lokalrådets Google Drev.

Jernbaneoverkørselsgruppen - eksisterede i 2006-2007  
Referater for perioden samt brev til Trafikministeren vedr. genåbning af overgangen til Sejs Hede ved Stoubjergvej findes i arkivet i lokalrådets Google Drev.